Zwiększenie środków finansowych dla OSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Źródło: MSWiA

 
Szkolenie naczelników OSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 18:10

W dniach 2 i 3 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie odbyło się szkolenie

Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu włodawskiego:

Szkolenie obejmowało takie tematy:

1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP.

2. Współdziałanie OSP z samorządem terytorialnym i PSP.
3. Wybrane zagadnienia operacyjne.
4. Ceremoniał pożarniczy.
5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń i zawodów OSP i MDP.
6. Zaplecze logistyczne w OSP.
7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
fot. Dyczkowski Łukasz

 

 
Spokrewnieni służbą PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 marca 2017 08:57

23 marca 2017 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej

straży Pożarnej we Włodawie włączyli się w akcję pt. "Spokrewnieni

Służbą". Jest to ogólnopolska akcja zbiórki krwi z okazji Narodowego

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Strażacy oddawali krew w Regionalnym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Włodawie.

fot. Janusz Tajchert

 
OTWP 2017 eliminacje powiatowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 12:46

W dniu 28 marca 2017 r. o godzinie 9.30 rozpoczęliśmy XL Ogólnopolski Turniej

Wiedzy Pożarniczej na poziomie powiatowym. Po eliminacjach pisemnych złożonych

z 40 pytań testowych w trzech grupach wiekowych wyłoniliśmy po 5 osób do dalszego

etapu tj. pytań ustnych które decydowały o zwycięstwie w turnieju.

Ostateczna punktacja i kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I Grupa Wiekowa - uczniowie szkół podstawowych:

1 miejsce - Kałużny Szymon - Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej

2 miejsce - Baj - Horbaczewska Jagoda Szkoła Podstawowa w Różance

3 miejsce - Kuźmiuk Olga - Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach

4 miejsce - Wach Ewelina - Szkoła Podstawowa w Woli Uhruskiej

5 miejsce - Łojewska Wiktoria - Szkoła Podstawowa w Żukowie

II Grupa Wiekowa - uczniowie szkół gimnazjalnych

1 miejsce - Pawlik Klaudia - Gimnazjum w Dubecznie

2 miejsce - Jaworska Martyna Gimnazjum w Dubecznie

3 miejsce - Ochnio Julia - Gimnazjum w Wyrykach

4 miejsce - Tokarska Patrycja - Gimnazjum w Dubecznie

5 miejsce - Michał Jung - Gimnazjum w Urszulinie

III Grupa Wiekowa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

1 miejsce - Mielniczuk Damian - I LO Włodawa

2 miejsce - Bobak Kaja - ZSZ i II LO we Włodawie

3 miejsce - Szadkowska Julia - 8 LO Lublin

4 miejsce - Brzozowiec Marcin ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie

5 miejsce - Bedłuszak Piotr - ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie

Na eliminacje wojewódzkie udadzą się laureaci 1 miejsc.

Po eliminacjach nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i upominków.

Nagrodzenia zwycięzców dokonali: Starosta Powiatu Włodawskiego

Andrzej Romańczuk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego w Lublinie Andrzej Odyniec, bryg. Matczuk Paweł Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie oraz dh. Gruszkowski

Franciszek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP.

fot. i tekst Makarewicz Waldemar

 
List sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskie dot. dotacji dla OSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 13:40

"W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące,
że MSWiA odbiera pieniądze OSP, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych
czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Jako wiceminister
spraw wewnętrznych      i administracji nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek
zareagować na tego typu insynuacje.  MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad 124 mln zł.
To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania
dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe
dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. Chcemy przede wszystkim
zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do
akcji ratowniczych.  Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku...."

"Pełna treść Listu TUTAJ"

 
Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /opt/www/hosting/s/straz.wlodawa.pl/templates/strazwlodawa/html/pagination.php on line 135 « pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 14