List sekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskie dot. dotacji dla OSP Drukuj
wtorek, 21 marca 2017 13:40

"W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące,
że MSWiA odbiera pieniądze OSP, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych
czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Jako wiceminister
spraw wewnętrznych      i administracji nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek
zareagować na tego typu insynuacje.  MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad 124 mln zł.
To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania
dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe
dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. Chcemy przede wszystkim
zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do
akcji ratowniczych.  Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku...."

"Pełna treść Listu TUTAJ"

 
Pożar traw w pobliżu zakładu produkcyjnego palet w Krychowie Drukuj

Dnia 14 marca 2017 r. o godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie

o dużym pożarze traw i nieużytków w pobliżu Manufaktury Palet w Krychowie.

Do zdarzenia dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania wysłał

2 zastępy gaśnicze z JRG Włodawa oraz OSP Hańsk, Stary Brus, Urszulin.

Pożar objął swoim zasięgiem około 4 ha powierzchni (paliła się trawa), ogień

zbliżał się do budynków mieszkalnych oraz zatrzymał się na drodze przed

dużym zakładem produkcyjnym. Duża ilość sił i środków w miejscu zdarzenia

umożliwiła powstrzymanie pożaru w innej sytuacji mogłoby dojść do poważnych

strat w mieniu. Niestety niemiłą niespodzianką była awaryjna sieć hydrantowa

w Kolonii Hańsk oraz bardzo niskie ciśnienie wody w sieci hyrantowej w samym

Hańsku. W przypadku dużego pożaru ilość wody do gaszenia pożaru dostarczana

z sieci hydrantowej mogłaby być niewystarczająca. Prosimy wszystkich konserwatorów

sieci hyrantowych z terenu powiatu włodawskiego o coroczne kontrole swoich

instalacji i hydrantów, utrzymywanie wydajności sieci w najbardziej odległych

od pompowni hydrantach na poziomie min. 5 l/s (wydajność sieci na terenach

wiejskich) oraz 10 l/s (wydajność w terenach miejskich i przy większych zakładach).

Ponadto hydranty powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami tj. posiadać

szczelne zaślepki oraz odkręcone zasuwy instalacyjne tak aby strażacy mogli

uruchomić hydrant nawet w zimie w warunkach szczególnie trudnych gdzie znalezienie

pokrywy zasuwy jest niemożliwe.

Pomimo rozległości pożaru w Krychowie nie doszło do spalenia zabudowań dlatego

straty pożarowe były niskie około 4 tys. zł. natomiast wartość uratowanego mienia

była znaczna. Akcja trwała 2 godziny i wymagała zaangażowania 18 strażaków.

Prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia przez nieustaloną osobę.

tekst: mł. bryg. Makarewicz Waldemar

fot. Sielaszuk Marek

Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 11:50
 
Nabór do służby w KP PSP Włodawa 2017 r. Drukuj
czwartek, 16 marca 2017 07:05

Ogłoszenie o naborze do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej

Straży Pożarnej we Włodawie z 16 marca 2017 r.

Dokument PDF tutaj.

 

Jak żyć bezpiecznie - filmy