Obchody dnia strażaka 2015
poniedziałek, 18 maja 2015 07:47

W dniu 15 maja o godzinie 12 odbyły się uroczyste obchody

dnia strażaka we Włodawie. Na uroczystość przybył Zastępca

Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. inż. Zbigniew

Czępiński.

W trakcie uroczystości wręczono medale i nadano awanse.

Srebrną odznakę Zasłużony dla Ochrony

Przeciwpożarowej: st. ogn. Dariusz Ochnio

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony

Przeciwpożarowej: asp. sztab Krzysztof Gołąb

Minister Spraw Wewnętrznych  z dniem 4 maja 2015 r.

awansował na: Stopień brygadiera mł. bryg. Wojciech Szlechta

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

z dniem 4 maja awansował na: stopień aspiranta sztabowego

st. asp. Andrzej Bobruk, st. asp. Krzysztof Gołąb

stopień starszego aspiranta asp. Tomasz Bobruk,

asp. Krzysztof Doroszkiewicz

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

wyróżniona została: st. asp. Jolanta Woszczyńska

Lubelski Komendant Wojewódzki Rozkazem Personalnym

z dniem 4 maja 2015 r awansował na :stopień ogniomistrza

mł. ogn. Mariusz Hondra

stopień młodszego ogniomistrza st. sekc. Radosław Sielaszuk

st. sekc. Grzegorz Rymczuk

stopień starszego sekcyjnego

sekc. Łukasz Buchman, sekc. Adam Buska, sekc. Paweł Czoboda

sekc. Artur Nielipiuk

„Srebrny  Medal  za Zasługi dla Pożarnictwa”

mł. ogn.  Adam Hordejuk, sekc. Paweł Sielaszuk

Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Mariusz Siegieda

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór Druh Andrzej Milaniuk

„Brązowy  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”

st. sekc. Adam Buska

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie

major Jacek Sankowski

Komendant Powiatowy w związku ze świętem Dnia Strażaka

awansował następujących strażaków:

Na stopień starszego strażaka str. Norbert Zdolski

str. Adam Budzyński

fot. sekc. Krynica Piotr

 
Wizyta przedszkolaków w straży Drukuj

W dniu 14 czerwca 2015 r. gościliśmy w straży grupę przedszkolaków

z I przedszkola we Włodawie. Dzieci przeszły ścieżką strażaka od

stanowiska kierowania gdzie otrzymujemy zgłoszenia o pożarach

poprzez garaże gdzie stacjonują samochody pożarnicze aż do boiska

gdzie pokazaliśmy dzieciom działanie podstawowego sprzętu strażackiego.

Największe emocje wywołało działanie kurtyny wodnej przy której dzieci

zrobiły pamiątkowe zdjęcie. Na koniec przedszkolaki zaśpiewały całej

zmianie służbowej piękną piosenkę strażacką i wręczyły wykonane przez

siebie kwiatki czym wywołały uśmiech na twarzach strażaków.

Serdecznie dziękujemy.

 

Wideo i zdjęcia

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Uczestnik projektu