Szkolenie Ratownictwo Lodowe 2017 Drukuj
poniedziałek, 20 lutego 2017 09:09

Dnia 17 lutego 2017 r. o godzinie 9.30 przeprowadziliśmy

szkolenie oraz ćwiczenia z zakresu ratowania ludzi na lodzie.

Część teoretyczna została przedstawiona w KP PSP Włodawa

natomiast na część praktyczną udaliśmy się nad akwen Jezioro

Białe. Na miejscu rozstawiony został namiot pneumatyczny

z nagrzewnicą. Następnie wycięliśmy przerębel w lodzie

i przećwiczyliśmy różne sposoby ratowania osób pod którymi

załamał się lód.

fot. mł. kpt. Tychoniewicz Michał

tekst mł. bryg. Makarewicz Waldemar

 
Modernizacja służb mundurowa Drukuj
piątek, 17 lutego 2017 14:16

List Ministra SWiA Mariusza Błaszczaka dot. modernizacji straży pożarnej.

 

Filmy przeciwpożarowe