Zasady prowadzenia prac żniwnych

 


Okres letni to okres nie tylko wypoczynku wakacyjnego, ale czas intensywnych prac żniwnych.

Przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego przy tego typu pracach.Podczas zbioru płodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość maszyn od stert, stogów,

drewnianych budynków powinna wynosić 5 m. Zapewnijmy możliwość bezpiecznego i szybkiego

opuszczenia przez ludzi i  sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego na wypadek pożaru.

Miejsca omłotów i stertowania powinniśmy wyposażyć w gaśnice, beczkę z wodą o pojemności

min. 200 dm3 wraz z wiadrem oraz w razie potrzeby w sprzęt do oborania miejsca powstania pożaru.

Nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie

palnych płodów rolnych.


Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad. Stogi nie mogą przekraczać

powierzchniš 1000 m2 lub kubatury 5000 m3 . Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować

odległości co najmniej :


· od budynków wykonanych z materiałów palnych- 30m,

· od budynków wykonanych z materiałów niepalnych - 20 m;

· od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m;

· od urządzeń i przewodów linii wysokiego napięcia – 30m ;

· od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m.

· Między stertami, stogami należy zachować odległość 30 m.

 

 


Wokół stert i stogów należy przeorać pole wykonując pas o szerokości co najmniej 2m, ale

pas powinien być wykonany w odległości    3 m od stogu. Przepisy karne przewidują mandaty za

nie dostosowanie się do tych zaleceń.

Przy maszynach rolniczych należy sprawdzać czy części cierne  nie nagrzewają się nadmiernie, instalacja

i urządzenia elektryczne nie ulegają uszkodzeniu, koła pasowe i pasy nie ocierają się o  osłony, osiadające

na urządzeniach pyły nie powodują zagrożenia pożarowego.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący

i odjechać od łanu zboża Następnie  poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się

zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.


Należy pamiętać o zabezpieczeniu układów wydechowych pojazdów przed wylotem iskier.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.

 

 

Źródło: http://www.straz.powiatwolsztyn.pl

 

Wideo i zdjęcia

6444.JPG
przedszkole4.jpg
IMG0447.JPG
wodne2.JPG
6524356.JPG